Agenda

15 november 2019

20191115 BA&O-CONGRES ‘Hoe kijken we anno 2019 aan tegen regie op arbeid?’

Termen als eigenaarschap en zelfsturing zijn de afgelopen jaren regelmatig de revue gepasseerd. Neem een voorbeeld als buurtzorg: dit leek te starten als good practice t.a.v. zelfsturing, maar recent zijn de berichten minder positief. Is zelfsturing een utopie gebleken?

In A&O termen spreken we in dat kader ook regelmatig over de volwassen arbeidsrelatie: de medewerker als zelfdenkend en -handelend wezen die regie over zijn eigen loopbaan wil en zelf keuzevrijheid wil hebben, passend bij zijn of haar motivatie en talenten. Die niet door de werkgever in een gouden kooi gestopt wil worden van alleen top-down sturing en regels/procedures waarin geen ruimte is voor het benutten van die eigen talenten en drijfveren. Het JDR model voegt daar nog andere bronnen aan toe, zoals sociale steun.

Is eigenaarschap vanuit een volwassen, gelijkwaardige relatie tussen medewerker en werkgever toekomst of illusie? Willen alle medewerkers wel eigenaarschap en keuzevrijheid? Of zijn er ook medewerkers die het wel prettig vinden dat er vooral voor ze gedacht wordt en ze gewoon hun werk kunnen doen omdat ze daarmee aan het einde van de maand hun lasten kunnen betalen? En wat vraagt dit van de organisatie in het kader van centralisatie versus decentralisatie? Als medewerkers inderdaad meer eigenaarschap willen vanuit een volwassen, gelijkwaardige relatie heb je dan nog kaders nodig? En zo ja, welke? Hoe ‘stuur’ je hierop als management? Met verschillende sprekers beschouwen we casuïstiek vanuit verschillende perspectieven waar we concreet mee aan de slag gaan.

Locatie
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Richelleweg 13
3769 AZ Soesterberg

Tarieven

Leden BA&O                                                                                    €   99,00
Leden zusterverenigingen NVvA en NVVK                   €   99,00
Overige niet-leden                                                                       € 139,00
Voltijd studenten                                                                          €   39,00
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.


Annuleringsvoorwaarden
Bij schriftelijke annulering tot drie weken voor het congres worden de reeds in rekening gebrachte kosten (minus € 50 administratiekosten) gecrediteerd. Daarna is geen annulering meer mogelijk en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering is vervanging door een andere persoon, mits uiterlijk één week van tevoren doorgegeven, mogelijk. Indien u wél BA&O-lid bent en de andere persoon niet, wordt het prijsverschil doorberekend.

Voor meer informatie klik HIER.

Aanmelden kunt u via onderstaand formulier.

[]
1 Step 1
Inschrijven BA&O-congres
AanhefBen je lid van BA&O?
Lidnummeryour full name
Achternaamyour full name
Voorlettersyour full name
Tussenvoegselyour full name
Roepnaamyour full name
Telefoonyour full name
GSMyour full name
Organisatie (deze komt op uw badge)your full name
Factuur particulier of zakelijkBen je lid van BA&O?
Tenaamstelling factuuryour full name
Afd. factuuryour full name
o.v.v. (ordernummer indien nodig)your full name
Adres factuuryour full name
PC factuuryour full name
Plaats factuuryour full name
Rekeningnummer (IBAN)your full name
Bankyour full name
Opmerkingenmore details
0 /
Previous
Next