Agenda

9 juli 2018

20180709 Kenniscafé Herziening richtlijn werkdruk

9 juli a.s. is de datum waarop we tijdens het Kenniscafé in discussie gaan over over hoe je werkdruk kunt meten. Locatie is The Colour Kitchen in Zuilen.

Dat het onderwerp werkdruk maatschappelijk relevant is hoeft geen betoog. Bij de aanpak ervan vertrouwen
BA&O-ers op de multidisciplinaire richtlijn uit 2013. Daarin worden objectieve en subjectieve werkdruk onderscheiden. Dat objectieve werkdruk bestaat ontkent niemand, maar bij gebrek aan peer-reviewed instrumenten voor objectivering is alleen subjectieve werkdruk volgens deze richtlijn kwantificeerbaar.

Volgens Maarten de Winter zijn er tenminste twee methoden waarmee werkdruk kan worden geobjectiveerd op basis van beschikbare en benodigde tijd. Deze en eventuele andere methoden en instrumenten verdienen in zijn ogen een toelatingsmogelijkheid. Op basis daarvan pleit hij voor het herzien van de richtlijn en het inrichten van een toelatingsproces voor instrumenten. Als eerste stap hiertoe publiceert het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschappen van september 2018 een discussiepaper met daarin een beschrijving van de methode voor organisaties in ontwikkeling. Een toegankelijk artikel hierover van zijn hand vind je hier.

Het ministerie heeft de BA&O benaderd met de vraag een bijdrage aan de (geplande) herziening van de richtlijn uit 2013 te leveren. Het bestuur van BA&O wil mede daarom de discussie over dit belangrijke onderwerp ondersteunen met een oproep aan belangstellende leden hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het is uiteindelijk aan de wetenschap om te bepalen of e.e.a. steekhoudend is. Een kort verslag van de bijeenkomst wordt in het paper opgenomen. Deelnemers ontvangen vooraf de draft van het paper.

Programma

12.00  –  12.30 uur                           Lunch
12.30  –  12.40 uur                           Opening door Yolanda Kuis
12.40  –  13.00 uur                           Inleiding Maarten de Winter
13.00  –  13.30 uur                           Verhelderende vragen over methode, instrument en praktijk
13.30  –  15.00 uur                           Verdieping in drie ronden

  • Hoe waardeer je de kwaliteit van de onderbouwing?
  • Hoe kan vanuit de richtlijn de kwaliteit van objectivering worden geborgd?
  • Gezamenlijke inventarisatie en keuze van de dialoogvra(a)g(en).

 

15.00  –  15.30 uur                           Wrap up: conclusies
15.30  –  16.00 uur                           Netwerkgelegenheid.

Locatie:
The Colour Kitchen
Grebbeberglaan 15
3527 VX  Utrecht

Als u zich nog niet hebt aangemeld kunt u dit alsnog doen d.m.v. onderstaand formulier. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Onverwacht andere zaken prioriteit moeten geven, laat dat ons tijdig weten dan kunnen we kosten besparen en ook het milieu ontzien door niet te veel overbodige hoeveelheden drankjes en lunch in te kopen.

[]
1 Step 1
Inschrijven regiobijeenkomst
Datum bijeenkomstof appointment
Tussenvoegselyour full name
Roepnaamyour full name
Naamyour full name
Werkgeveryour full name
Telefoonyour full name
LunchBen je lid van BA&O?
BA&O lidBen je lid van BA&O?
Previous
Next