Ben Arkenbout

Arbeids- en Organisatieadviseur, Hoger Veiligheidskundige

Teamvorming, duurzame inzetbaarheid, informatie uitwisseling (leren leren), houding en gedrag Breed inzetbaar op het raakvlak cultuur/mens en mens/techniek Hobéon SKO gecertificeerd A&O (certificaatnr. 39405) en HVK (certificaatnr. 39407) Van huis- en opvoeding uit heb ik respect meegekregen voor de medemens in al haar verschijningsvormen. Voor mij is iedereen gelijk; loopjongen of directeur, miljardair of dakloze. Men kan hooguit andere verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden hebben. Mijn omgeving ziet mij als een sterk sociaal gedreven persoon met een gezonde positief-kritische blik op houding en gedrag. Twee boeken die mij in het bijzonder hebben geholpen houding en gedrag te begrijpen zijn "Generatie Einstein" (2007 Boschma & Groen) en "Wij zijn ons brein" (2010 Swaab). Tijdens mijn technische opleiding(en) en technische operationele functies heb ik zitting gehad in VGW-cie's en de diverse Ondernemingsraden. Die combinatie heeft er voor gezorgd dat ik mij steeds meer ben gaan interesseren in arbeid-gerelateerde veiligheid. Dat is ook de periode geweest dat ik de opleiding tot MVK en vervolgens tot HVK ben gaan volgen. Het werd mij al vrij snel duidelijk dat je als MVK of HVK wel verschil kunt maken in een organisatie maar dat het bijna nooit leidt tot blijvende of duurzame gedragsverandering. Ik miste een heel belangrijke component en wel het cultuurcomponent. Toen ik mij dat bewust was ben ik mij gaan oriënteren en kwam bij de opleiding A&O uit. Naast dat dit voor mij heel wat handvatten heeft gebracht heeft het ook een verandering in mijzelf teweeg gebracht. Mijn omgeving ervaart dit in de vorm van reflecterend, meer beredenerend en grotere mate van acceptatie van afwijkend gedrag. Al met al is de A&O-opleiding een enorme verrijking voor mijn primaire deskundigheid als HVK gebleken. O ja, In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om als vrijwilliger samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een winkel te runnen (Zinderin, Choorstraat Delft).

Profielfoto
Hobeon 20201121
Specialisme
  • Teamvorming, duurzame inzetbaarheid, informatie uitwisseling (leren leren), houding en gedrag
  • Breed inzetbaar op het raakvlak cultuur/mens en mens/techniek
  • Hobéon SKO gecertificeerd A&O (certificaatnr. 39405) en HVK (certificaatnr. 39407)
Straat Wulppad 9
Postcode 2623 LR
Woonplaats Delft
Telefoonnummer 06 38312840
E-mail info@asanda.nl