Mirjam Willems

Arbeids-& Organisatiedeskundige

In de functie van arbeids- en organisatiedeskundige adviseer en coach ik directeuren, managers, medewerkers, P&O advies en de ondernemingsraad over veranderings- en ontwikkelingsprocessen. Tevens maakt relatiebeheer een belangrijk onderdeel uit van mijn werk. Ik houd mij bezig met organisatie analyse, werkbeleving, samenwerkingsvraagstukken, het begeleiden van intervisie en inzetbaarheidsvraagstukken. Thema’s als werkdruk, werkstress, ongewenst gedrag komen mij bekend voor. Naast advisering houd ik mij bezig met het organiseren van diverse werkconferenties, workshops en trainingen binnen mijn vakgebied. Tevens stel ik plannen van aanpak op en bewaak ik de voortgang.

Intervisiegroep Intervisie met (oud) collega A&O-deskundigen van Defensie. Tevens multidisciplinair met HVK en AH.
Woonplaats Enschede
Telefoonnummer 06 11044728
E-mail mirjamwillems@hotmail.com