Renske Krispijn

Zelfstandig arbeids- en organisatiedeskundige

Als adviseur vind ik het belangrijk om betrokkenheid te hebben met het primaire proces van de organisatie. Uiteindelijk is dit de core business en het bestaansrecht van de organisatie. Alle adviezen/ projecten moeten uiteindelijk als doel hebben om bij te dragen aan het primaire proces, op basis van een volwassen arbeidsrelatie: medewerkers stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, arbeidsomstandigheden en de werkrelatie met collega’s, leidinggevende en derden. Uitgangspunt is dat de medewerker dit niet doet omdat het moet, maar door zelf te ervaren dat plezierig en goed werken direct een positieve invloed heeft op het werkplezier en de privé situatie. Voor de werkgever geldt dat deze optimaal wil presteren en dit doet met aandacht en betrokkenheid van medewerkers. Mijn adviezen richten zich daarbij zowel op het micro-, macro- als mesoniveau. Daarnaast geloof ik sterk in maatwerk. De context, de wijze waarop het werk georganiseerd is, de formele en informele regels en gedragingen, de stijl van leidinggevenden etc. zijn sterk bepalend voor wat werkt. Ik zoek daarbij naar kansen ter verbetering, maar heb ook oog voor de dingen zoals ze gaan ook al is dit niet altijd de beste oplossing. Ik probeer aansluiting te vinden bij bestaande werkwijzen en processen en bij datgene wat wel werkt.

Profielfoto
Hobeon 20210331
Specialisme
    Begeleiding van veranderingsprocessen binnen het HRM/ARBO domein
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Verzuimpreventie, -beheersing en -begeleiding
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Eigenrisicodragerschap WGA en ziektewet
  • Incidentonderzoeken ten behoeve van SZW en IGZ.
Samenvattend het zien van kansen ter verbetering om de driehoek mens, arbeid en organisatie optimaal te laten functioneren. Soms vraagt dit een expertrol en soms een meer begeleidende of veranderkundige rol.
Intervisiegroep NAAW lichting december 2015
Telefoonnummer 06 10436275
E-mail info@aenoconsultancy.nl