Vivianne de Croon

Arbeids - en Organisatieadviseur

Specialisme
  • werkdruk
  • duurzame inzetbaarheid
  • veerkracht
  • nazorg schokkende gebeurtenissen
  • arbeidsverzuim
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer