Kosten lidmaatschap

  • Leden: € 200 per jaar
  • Buitengewone leden (op uitnodiging bestuur): gratis
  • Studenten: gedurende de duur van de studie gratis, het eerste jaar na afloop van de studie een ex-studentlidmaatschap van € 30,–*
  • Bij keuze voor een combi-lidmaatschap BA& O en Ooa –> 32,5% korting op het lidmaatschap van Ooa.
    Klik HIER voor een tabel met alle kosten op een rij.

 

Dit geldt alleen voor studenten van een geaccrediteerde opleiding A&O-kunde en voor HBO- en WO-studenten die een sociaal wetenschappelijke opleiding volgen of een opleiding in de richting van Personeel, Gezondheid & Management (HBO).

Inning van de contributie

Enkele jaren geleden is het  bestuur overgegaan tot  automatische incasso van de contributie. Automatische incasso is de enige mogelijkheid van betalen. Inning van de contributie vindt in principe plaats via uw privérekening en niet via uw werkgever. Voorafgaande aan de automatische incasso ontvangt u een factuur ten behoeve van uw administratie.

BA&O aanmeldingsformulier

BA&O statuten en het huishoudelijk reglement