Opleidingen

De opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige wordt aangeboden door:

De Haagse Hogeschool: Post HBO Arbeids- en Organisatiekunde

Post HBO Arbeids- en Organisatiekunde

Werken aan werk is voor mens en bedrijf een dankbare en renderende taak. Dit geldt ook voor uzelf als u er uw beroep van maakt. Werk en gezondheid. Stress. Inzetbaarheid. Werkdruk. Arbeidsongeschiktheid. Arbo- en verzuimzorg. Begeleiden van veranderingen. Kansen en vraag te over voor arbeids- en organisatiedeskundige. Zelfstandig of vanuit een Arbo-dienst. Of als coördinator binnen een bedrijf.

De opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige kent twee rode draden. Elk daarvan is met een woord samen te vatten. Het gaat om uw werk en om uzelf als persoon en professional. Uiteraard wordt veel tijd besteed aan kennis en vaardigheden. Maar daarnaast wordt gedurende de hele studietijd ook aandacht besteed aan uw persoonlijke ontwikkeling en competenties.

Cursusduur 1,5 jaar, inclusief stage.
Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van deze opleiding.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Marion van der Tas e-mail: vanderTas-Smit@hhs.nl

 

NAAW / UMC RADBOUD: opleiding tot Arbeids en Organisatiedeskundige

Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (NAAW)

De opleidingen van de NAAW onderscheiden zich van andere opleidingen door te streven naar een eigen inkleuring van de relatie tussen theorie en praktijk. Elk onderdeel van de studie begint met een oriëntatie op de theorie vanuit de confrontatie ervan met de eigen praktijk. De vraag is steeds: welke theorieën, visies en ontwikkelings(on)mogelijkheden schuilen achter de (eigen) praktijk in bedrijven of achter voorgeschreven of veel gebruikte instrumenten? Van daaruit wordt steeds een maatwerk studieopdracht ontwikkeld waarvan de resultaten door de cursisten later zelf worden gepresenteerd en uitgewisseld. Om de kwaliteit te borgen wordt de literatuurlijst en de vernieuwing ervan periodiek becommentarieerd vanuit gecertificeerde A&O-collega’s.

Zie voor inschrijvingen: www.naaw.nl enwww.umcn.nl/Onderwijs/opleidingsaanbod

De NAAW biedt de volgende opleidingen:
1. de opleiding tot A&O-deskundige
2. de brugopleiding tot A&O-deskundige voor mensen met voldoende EVC
3. de interdisciplinaire opleiding regie op arbeid
4. veranderkunde en advisering voor arboprofessionals
5. modulaire cursussen voor arbocoördinatoren
6. basismodules en bijscholing voor preventiemedewerkers
7. masterclasses en ontwikkelingsleerbijeenkomsten

Aanmeldingen via info@naaw.nl of www.umcn.nl/Onderwijs/opleidingsaanbod

 

SIOO

Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (S.I.O.O.)

Sioo is een interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven. Wij bieden open opleidingen en programma’s op maat aan voor persoonlijke en zakelijke professionalisering op het gebied van verander- en organisatiekunde. In onze masteropleidingen en opleidingsprogramma’s slaan we een brug tussen wetenschappelijk gefundeerde theorie en de praktijk van organisatie- en veranderprocessen. En daarin zijn we succesvol, al meer dan 55 jaar lang.

Voor meer informatie: www.sioo.nl/nl/1928-Home.html

 

Stichting PHOV

Opleiding Arbeids- en Organisatiekunde

PHOV is een stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is het borgen van de kwaliteit van veiligheidskundig onderwijs in de breedste zin in Nederland. PHOV biedt de opleiding Arbeids- en Organisatiekunde aan voor mensen die niet alleen willen leren wát inhoudelijk moet veranderen, maar ook hoe ze zorgen voor deze omslag in houding en gedrag van medewerkers.

De opleiding biedt handvatten voor diagnose, verdieping van kennis over veranderkunde, organisatiecultuur, met een vertaling naar implementatieadvies voor bedrijven. De nadruk ligt op ontwikkeling van de organisatie die veiligheids- en gezondheidsgedrag stimuleert, dus vanuit de organisatie denken om veiligheid en gedrag te verbeteren.

Voor meer informatie zie www.phov.nl/opleiding/kopopleiding-ao