Wat biedt het lidmaatschap

Wat krijg je concreet?

• Landelijke en regionale bijeenkomsten
• Het wetenschappelijke Tijdschrift toegepaste Arbowetenschap (TtA)
• Korting Ooa en gelegenheid tot collegiaal consult voor nog meer voordelen
• Gratis deelname aan landelijke bijeenkomst met gerenommeerde spreker, georganiseerd door BA&O en Ooa
• Korting jaarlijks congres
• Korting bij Kluwer
• Gebruik van het BA&O-lidlogo

 

 

 

 

 

 

BA&O statuten en het huishoudelijk reglement.

BA&O klachtenreglement

 

Certified Management Consultant (CMC)

BA&O-leden die lid* zijn van de beroepsvereniging Ooa (organisatieadviseurs) kunnen zich laten certificeren tot Certified Management Consultant (CMC). Een CMC is een ervaren adviseur met een internationaal erkend certificaat.

Gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundigen kunnen de CMC-kwalificatie verkrijgen op basis van een Hobéon-certificaat, dat als gelijkwaardig geldt. Een CMC-gecertificeerde adviseur dient zich elke 4 jaar te laten hercertificeren.

Ook zonder Hobéon-certificaat kan een CMC-kwalificatie worden behaald. Daarvoor dient de A&O-deskundige aantoonbaar te maken dat hij zijn vakkennis op een hoger niveau heeft gebracht (puntensysteem).

Informatie over de certificeringprocedures kun je opvragen bij het secretariaat van de Ooa (secretariaat@ooa.nl) of op de Ooa-website (www.ooa.nl/cmc).
Het CMC-lidmaatschap van de Ooa kost 35 euro per jaar (naast de reguliere Ooa-contributie, excl. btw; prijspeil 2012).

* BA&O-leden kunnen met korting (32,5 procent) het lidmaatschap aangaan met de beroepsvereniging Ooa.