Nieuws

Zoals jullie weten gaat er het nodige veranderen bij het certificeren van de A&O deskundigen. De A&O deskundige is een wettelijk gecertificeerde kerndeskundige en de wetgever heeft in 2003 besloten het stelsel voor het certificeren te veranderen.

Daarvoor heeft het ministerie van SZW, de uitvoerder van deze wetgeving, een aantal schema′s gemaakt die beheerd moeten worden door de stichting Beheer Certificering Deskundigen, (B.C.D.). Deze stichting heeft een Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, en die hebben het schema ingevuld. Dit was om verschillende redenen een erg ingewikkelde klus.

De ingevulde schema’s zijn nu klaar en als de Raad voor Accreditatie akkoord geeft, dan kan het nieuwe stelsel in gang gezet worden. De schema’s zijn ter informatie op de site geplaatst.

De stukken zijn natuurlijk erg formeel en ambtelijk opgesteld daarom komt er ook een uitleg op papier en zijn er voorlichtingsmiddagen geweest.

De BA&O dankt de CCvD en de stichting B.C.D. voor het vele werk en vooral voor het geduld en doorzettingsvermogen.

Harry Tweehuysen, voorzitter BA&O