Nieuws

februari

De BA&O zoekt 5 inspirerende bestuursleden

Dat de BA&O een beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen is wist je vast al. Weet je ook dat we veel gevraagd zijn om samen te werken met Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Dit doen wij op meer dan 20 manieren, zoals

  • Input leveren voor de kennisdossiers voor arbokennisnet.nl
  • Meedenken over werkdruk, arbeidsmarktdiscriminatie of psychosociale arbeidsbelasting
  • Participeren in klankbordgroepen van SZW om bij te dragen aan de kwaliteit van de RI&E

 

De BA&O laat graag zien dat ze trots is op nieuwkomers in het vak. Zo organiseren we scriptieprijzen, boekenawards of promoten we artikelen via online media.

Jij kan, door je beschikbaar te stellen als bestuurslid, zorgen dat de BA&O door kan gaan met deze activiteiten en bij kan dragen aan het verder brengen van ons mooie vak.

Lees HIER de volledige omschrijving.