Gerard Boekestein

Adviseur Werk en Gezondheid | Arbeid- en Organisatiedeskundige

Ik ben als deskundige geïnteresseerd in het fenomeen 'Mens en Werk'. Ik ben van mening dat werk een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Werk is essentieel voor de persoonlijke groei. Zowel de organisatie als de mens zelf vervullen hier een actieve rol in. Mijn uitgangspunt daarbij is dat een organisatie een groep mensen is die samenwerkt om een vastgesteld doel te bereiken. Persoonlijk eigenaarschap en 'gezonde zakelijkheid' zijn hier wat mij betreft essentieel in. Wat zijn mijn motivatoren? - creëren | creativiteit - verbinden - problemen analyseren, oplossingen vormgeven en leidinggevenden begeleiden bij het op pakken van de oplossing - samenwerking Bewustwording geven aan de termen werk-geven en werk-nemen. Reflectie op het waarom je dit doet.

Hobeon 20200512
Specialisme Implementatie 'Vitaliteit' beleid
E-mail beatboxboekestein@msn.com