Certificering

Introductie

Een Arbeids- en Organisatiedeskundige verricht zijn werkzaamheden na toekenning van een persoonscertificaat dat zijn verankering vindt in de Arbeidsomstandighedenwet (1993).

Het certificaat borgt voor de opdrachtgever de kwaliteitseisen waaraan een gecertificeerde A&O’er moet voldoen. De certificering legitimeert de Arbeids- en Organisatiedeskundige onder andere de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de arbeidsomstandigheden te toetsen, waartoe bedrijven wettelijk verplicht zijn. De stichting Beheer Certificatie van Deskundigen (BCD) treedt op namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als beheersstichting voor het persoonscertificaat Arbeids- en Organisatiedeskundige. In opdracht van de BCD treedt Hobéon SKO op als uitvoerende instelling.
Verdere informatie over certificering en het certificeringsproces vind je op de sites van de BCD en Hobéon SKO.