Lidmaatschap

BA&O is een veelzijdig, professioneel netwerk. Dat open staat voor arbeids- en organisatiedeskundigen en alle andere professionals werkzaam in het snijvlak van mens, arbeid en organisatie. Door samenwerking zijn we nog beter in staat de menselijke factor op het werk goed tot zijn recht te laten komen.

• BA&O maakt je als professional herkenbaar. Leden kunnen zich bij ons optimaal profileren in de markt. Etaleer je specifieke kwaliteiten en geef aan voor welke organisaties je de meeste toegevoegde waarde biedt.

• BA&O maakt professionals beter. Specifieke opleidingstrajecten bieden je de kans je verder te ontwikkelen, we organiseren jaarlijks een congres, Je kunt vaak gratis naar (regionale) netwerkbijeenkomsten, trainingen, workshops en presentaties.

• Je kunt jezelf nog verder ontwikkelen door een actieve rol te hebben in onze vereniging als kaderlid, bestuurslid of door actieve bijdragen te leveren aan workshops op regionale en landelijke bijeenkomsten.

• BA&O behartigt de belangen van ons vak op de tijdstippen en plekken die er toe doen; in de politiek (ministerie van SZW), in samenwerking met de beroepsverenigingen van aanpalende vakgebieden en bij nationale en internationale instanties op ons vakgebied.

• Ontvangst van het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA). Het blad biedt toegang tot kennis op het gebied van arbodisciplines in de breedste zin van het woord. En tot slot hebben we regelmatig interessante ledenkortingen voor congressen, seminars, vakbladen, trainingen en cursussen.