Judith van Amersfoort

Arbeids & Organisatieadviseur

Gefascineerd door mensen en organisaties. Sturen op inzet, motivatie en resultaten werkt op pragmatische wijze. Oprechte interesse in mensen en wat hen beweegt (of juist niet) is wat ik doe in de taal en activiteiten die passen bij de fase van de organisatie. Of dat nu verzuimaanpak is of PMO, RI&E, projecten op duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling, het succes begint met de mensen die het gaan doen. Zelf zorg ik voor mijn inzetbaarheid door regelmatig hard te lopen en fysiek actief te zijn, heerlijk te experimenteren met smaken in de keuken, op tijd te ontspannen, gezonde voeding te gebruiken en elke dag weer leermomenten te zien.

Profielfoto
Hobeon 20201012
Specialisme Verbinding, een echte generalist op de thema's rond arbo. Daarnaast gespecialiseerd in:
  • Regie op verzuim en inzetbaarheid, met daarbij ontwerp van verzuimbeleid(verzuimanalyses) en verzuimorganisatie. Gericht op concreet gedrag van alle actoren. In de vorm van training en voorlichting en vooral doen!
  • Dialoog aangaan over talenten van mensen op strategisch en tactisch niveau.
  • Duurzame inzet: vooral bewustmaken in organisaties wat het nu is. Van strategisch tot operationeel niveau een lekker praktische aanpak kiezen waarbij een blijvende verandering ontstaat.
  • Visie vorming met vertaling naar concreet gedrag.
  • Veilig en gezond werken; risico-inventarisaties, opleiden van preventiemedewerkers, arbosysteem met ook weer een praktische vertaling naar de praktijk, PMO, MTO met vervolg. Het stopt niet bij alleen de uitvoering van het onderzoek.
  • Begeleiden van aanbestedingen op het gebied van arbodienstverlening.
Intervisiegroep Zebrafabriek
Straat Suikerpeer 41
Postcode 6922 CG
Woonplaats Duiven
Telefoonnummer 06 41413183
E-mail judith@werkeninzet.nl