Vacature: Examinator bij Hollands College

Functieprofiel examinator
Het lid/de leden van de toetsingscommissie met inhoudelijke kennis van de wettelijke taken van de A&O deskundigen dienen over minimaal Master werk- en denkniveau te beschikken. Bij onderstaande competenties staat aangegeven wat er inhoudelijk verwacht wordt van deze leden.

Klik HIER voor meer informatie.

Overzicht werkgroepen en commissies BA&O

HIER vind je een overzicht van de diverse commissies en werkgroepen waarin de BA&O is vertegenwoordigd.
Mis je zaken of neem je deel aan een groep die niet in de lijst staat geef dat door via info@baeno.nl.

2021-2 Kennisnieuwsbrief: COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg

11 vragen en antwoorden voor arboprofessionals.

(meer…)

Manifest “Aanpak werkstress: tijd voor actie!”

Van curatief naar preventief
Werkstress vormt een serieus probleem, zowel in bedrijven als voor de samenleving. Al jaren wordt gepoogd om dit complexe fenomeen aan te pakken, maar een integrale, preventieve aanpak ontbreekt. Arbeids- en organisatiedeskundigen kunnen hierin de verbindende rol spelen.

Klik HIER voor het Manifest “Aanpak werkstress: tijd voor actie!”

Hierbij de reactie van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van ’t Wout op het manifest “Aanpak werkstress: tijd voor actie!”

 

 

Arbovisie 2040 reactie BA&O

Goed arbobeleid zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. In de afgelopen jaren zijn er door werkgevers, brancheorganisaties en overheden veel stappen gezet om dit arbobeleid zo goed mogelijk in te richten. Maar sommige problemen zijn nog niet opgelost. De BA&O heeft aan tafel gezeten om samen met andere partners en het ministerie SZW hierover na te denken. Zij hebben hun bijdrage eveneens gedeeld in deze notitie aan SZW, op het Arboportaal. Voor het factsheet klik HIER.

Route naar RI&E

Vanaf 21 september start de pilot ‘Route naar RI&E’. De pilot is een initiatief van het Steunpunt RI&E en het ministerie van SZW. Het doel is om het MKB beter op weg te helpen bij het maken van een RI&E. ‘Route naar RI&E’ is een vernieuwde website van het Steunpunt RI&E om alle ondernemers te helpen bij het kiezen van een passende route (hulp) naar een RI&E. Ook wordt voor kleine ondernemers (tot 25 medewerkers en die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie) een nieuwe route geboden met een nieuw (online) instrument om zelf laagdrempelig een RI&E te maken.

‘Route naar RI&E’ verandert niets in de advisering en toetsing door de arbodeskundigen. De arbodeskundigen kunnen in de praktijk met het nieuwe instrument te maken krijgen. Lees daarom meer over ‘Route naar RI&E’ in Factsheet RIE en via de volgende link. Probeer het instrument zelf uit op de site!

Effect coronacrisis op medewerkers: alle onderzoeksresultaten op een rij

Voor wetenschappers biedt de coronacrisis veel kansen voor interessant onderzoek. Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van thuiswerken? Wat is het effect op geluk? Welke leiderschapsstijl is het meest effectief bij thuiswerken? Hoe verdelen partners de extra zorgtaken? Wat is het effect van COVID-19 op verpleegkundigen en verzorgenden? Waar we normaliter minstens een jaar moeten wachten op resultaten van dergelijk onderzoek, wordt er nu binnen een maand al gepubliceerd.
Deel 1
Deel 2

21 – 25 september: Week van de RI&E – de ondernemer centraal

Logo Week van de RI&E van 21 tot 25 september 2020

Klik HIER voor de Nieuwsbrief special

Bestuursvacature 

Hierbij vragen we graag je aandacht voor een bestuursvacature. Wij zoeken iemand die het leuk vindt om samen met ons het BA&O-beleid te maken en uit te voeren. Je solliciteert niet gericht op een functie. Als je toetreedt tot het bestuur kijken we gezamenlijk naar de verdeling van de functies. De functie van de voorzitter valt daarbuiten. Laat via het secretariaat, info@baeno.nl, weten of je interesse hebt, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om samen te bespreken waar je belangstelling naar uitgaat en wat e.e.a. inhoudt.
Om een rol te spelen in het bestuur is het nodig dat je gecertificeerd A&O-er bent.

Wie wil meepraten over discriminatie!

Het team arbeidsmarktdiscriminatie van Inspectie SZW wil zich en beeld vormen over hoe discriminatie wordt meegenomen door ons als deskundigen in de onderzoeken en adviezen  richting bedrijven. Zij hebben al 15 van onze collega’s gesproken in een persoonlijk gesprek.

Nu willen ze met ons als beroepsvereniging in gesprek. Ze zijn benieuwd naar de rol en inbreng die de vereniging wil en kan hebben richting jullie als leden over dit onderwerp. In dat gesprek nemen ze ons ook mee in het beeld wat zij zich al gevormd hebben op basis van de al gevoerde gesprekken.

Wil jij namens de vereniging bij dit gesprek aanwezig zijn? Laat het dan weten via het secretariaat.
Het gesprek staat gepland op 22 september van 15.00 tot 16.00 uur. De voorgestelde locatie is het kantoor van inspectie SZW nabij het centraal station in Utrecht
(locatie kan nog wijzigen maar blijft  omgeving Utrecht). We horen graag van je, vriendelijke groet, Bestuur BA&O