Kosten lidmaatschap

Hieronder de verschillende mogelijkheden:

Het lidmaatschap van de BA&O kost € 200 en is niet BTW-plichtig.
Ereleden en buitengewone leden krijgen een gratis BA&O-lidmaatschap aangeboden.

Studenten* krijgen tijdens de studie een gratis lidmaatschap; na het kalenderjaar van afstuderen wordt dit automatisch een volwaardig BAO-lidmaatschap.

*  Studenten van een geaccrediteerde opleiding A&O-kunde, voor HBO- en WO-studenten met een sociaal wetenschappelijke opleiding of een opleiding in de richting van Personeel, Gezondheid & Management (HBO).
Het uploaden van een bewijs van inschrijving bij de opleiding is verplicht. Geef ook duidelijk aan wat je afstudeerdatum is.

Wat bieden wij?

Jaarlijks een congres en themabijeenkomsten om je kennis op peil te houden en je vakgenoten te ontmoeten: voor- en door leden.
We vertegenwoordigen jou en houden je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, zoals de certificering van A&O deskundigen.
Vertegenwoordiging van de leden bij belangrijke stakeholders, zoals het ministerie van SZW en VWS, collega beroepsverenigingen (NVAB, NVVK, NVvA), de SER etc.
Een netwerk om kennis en kunde uit te wisselen, elkaar te inspireren en enthousiasmeren en te begeleiden waar nodig.
Je ontvangt het vakblad Arbo en het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA).

Inning van de contributie

Automatische incasso is de enige mogelijkheid van betalen. Voorafgaande aan de automatische incasso ontvangt u een factuur ten behoeve van uw administratie. De factuur wordt verzonden naar het privéadres en wordt niet op naam van het bedrijf gezet.