Kosten lidmaatschap

Hieronder de verschillende mogelijkheden:

  1. Het lidmaatschap van de BA&O: dit kost € 200 en is niet BTW-plichtig
  2. Het lidmaatschap van de Ooa: (Orde van organisatiekundigen en -adviseurs). De BA&O heeft voor haar leden een bedrijfslidmaatschap afgesloten bij de Ooa. Hierdoor kunnen de BA&O-leden een staffelkorting krijgen op de kosten van het Ooa-lidmaatschap. In 2021 bedraagt de korting 25%. De contributie voor een Ooa-lidmaatschap bedraagt € 340 exclusief 21% BTW. De staffelkorting is 25% en bedraagt € 85 (exclusief € 17,85 BTW). U betaalt (via de BA&O) voor uw Ooa-lidmaatschap € 255 (exclusief € 17,85 BTW).
  3. Het lidmaatschap van het PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers). De Ooa biedt de mogelijkheid om ook hier lid van te worden. Dit kan alleen in combinatie met een Ooa-lidmaatschap. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 29 (exclusief € 6,09 BTW). Hierop is géén staffelkorting van toepassing. U betaalt deze bijdrage eveneens via de BA&O.

U kunt kiezen uit 1, 1+2 en 1+2+3

Ereleden en buitengewone leden krijgen een gratis BA&O-lidmaatschap aangeboden.

Studenten* krijgen tijdens de studie een gratis lidmaatschap; na het kalenderjaar van afstuderen wordt dit automatisch een volwaardig BAO-lidmaatschap.

*  Studenten van een geaccrediteerde opleiding A&O-kunde, voor HBO- en WO-studenten met een sociaal wetenschappelijke opleiding of een opleiding in de richting van Personeel, Gezondheid & Management (HBO).
Het uploaden van een bewijs van inschrijving bij de opleiding is verplicht. Geef ook duidelijk aan wat je afstudeerdatum is.

Inning van de contributie

Automatische incasso is de enige mogelijkheid van betalen. Voorafgaande aan de automatische incasso ontvangt u een factuur ten behoeve van uw administratie. De factuur wordt verzonden naar het privéadres en wordt niet op naam van het bedrijf gezet.