Opzeggen lidmaatschap

Leden verbinden zich voor minimaal een kalenderjaar met BA&O.

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren bij het secretariaat van de BA&O, vóór 1 december van het lopende kalenderjaar en is slechts geldig na een schriftelijke bevestiging van onze beroepsvereniging.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met het secretariaat.

BA&O statuten Beroepsvereniging en het Huishoudelijk Reglement