Voorlichtingsdocument Certificatieschema Arbodiensten

Nieuw Certificatieschema Arbodiensten per 1 januari 2019


In Nederland zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om óf een gecertificeerde arbodienst te contracteren, óf specifieke afspraken te maken met arbodeskundigen, zoals BIG-geregistreerde bedrijfsartsen. Op 1 januari 2019 treedt een nieuw certificatieschema voor arbodiensten in werking, dat door de Raad voor Accreditatie – als eerste van de in de Arbowet verplichte certificatieregelingen – geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. In de Arbeidsomstandighedenregeling wordt sinds kort verwezen naar dit nieuwe certificatieschema. Klik HIER voor meer informatie.