Certificering nieuws

Op dit moment heeft de Stichting Beheer Certificatie van Deskundigen (BCD) aan de beroepsverenigingen van kerndeskundigen, waaronder de BA&O, het verzoek ingediend om volgens de vernieuwde eisen voor de kwaliteitstoetsing van kerndeskundigen input te geven.

Met deze input zal de BCD een nieuw schema opleveren. Dit doen we in gezamenlijkheid met de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Het is niet duidelijk op welke termijn we een nieuw en definitief certificeringskader hebben. Tot die tijd valt de certificering van kerndeskundigen onder een tijdelijke regeling. Deze schema’s zijn te vinden op de website van de BCD. Voor meer informatie kun je je vragen stellen via het secretariaat.