De BA&O vertegenwoordigen?

Bij projecten of commissies waarin de BA&O wordt gevraagd te participeren doen wij als bestuur een oproep aan onze leden met de vraag wie de BA&O hierin wil vertegenwoordigen
Soms neem je al deel aan een project of zit je al in een commissie, maar wil je dat ook wel namens de BA&O doen

In beide gevallen kun je dit laten weten aan het secretariaat.

Het bestuur neemt dan contact met je op om een ​​en ander te bespreken.
Als je besluit om de BA&O te vertegenwoordigen dan ontvang je via het secretariaat een link naar een formulier waar je kunt aangeven dat je akkoord bent. Je akkoord wordt geregistreerd bij het secretariaat.
Hier lees je meer over vertegenwoordiging van de BA&O.

En Wie zit nu Waar?

Hieronder een overzicht van wie waar zit namens de BA&O.
Wil je graag horen wat er besproken is of wordt, en wil je de betreffende persoon input geven om mee te nemen naar de commissie, werkgroep van project, schroom dan niet om die persoon te benaderen. In de toekomst zal de vertegenwoordiger regelmatig een terugkoppeling geven in de nieuwsbrief en / of in de ALV.

  • Kennisbrieven COVID-19 – Marjory Hendrickx
  • ArboVisie 2040 bij SZW – Birgitte van de Water, Miriam Meertens, Irma de Vaan. Zie verslag van de bijeenkomst in mei 2020.
    De ALV heeft ingestemd met samenwerking met de besturen van de NVvA en NVVK om samen op te trekken richting SZW voor de ArboVisie 2040.
  • Meerjarenplan RI&E bij SZW – Irma de Vaan
  • Spiegelgroep Certificering – Birgitte van de Water
  • Arbokennisnet (Stichting PPM) – Yolanda Kuis (secretaris bestuur)

Vertegenwoordig je de BA&O maar sta je niet in het overzicht, laat het weten aan het secretariaat.

Projecten in de toekomst

  • SER-arbo-overleg met SZW en TNO.
    Op initiatief van de BA&O en de SER is de wens geuit voor een structureel overleg tussen de beroepsverenigingen, de SER, SZW en TNO inzake communicatie over  arbo-onderwerpen aan BV NL. De NVvA en de NVVK hebben aangegeven hieraan graag deel te nemen. Het overleg wordt (naar alle waarschijnlijkheid) na de zomer opgestart.