Dossier

juli

Kennisdossier – ‘Pesten’

Een leidinggevende meldt dat een van haar medewerkers is ‘ontploft’, terwijl dat eigenlijk altijd een stille, teruggetrokken man was.

Na een gesprek met de bedrijfsarts blijkt dat deze man al jaren gepest en getreiterd wordt door zijn collega’s, omdat hij niet mee doet aan hun ‘grapjes’ en koffiepraatjes en volgens zijn collega’s een ‘nerd’ is.

Roddelen, belachelijk maken, niet informeren over werkafspraken en als klap op de vuurpijl zijn software saboteren leidde tot een enorme escalatie en de ziekmelding van deze medewerker.

Ongeveer 100.000 werknemers per jaar zijn slachtoffer van pesten op het werk en de psychosociale gevolgen hiervan kunnen voor het slachtoffer tot jarenlange arbeidsongeschiktheid leiden. De gevolgen voor organisaties waarin dergelijk gedrag wordt getolereerd zijn een negatieve sfeer, slechte samenwerking, onderlinge rivaliteit en productieverlies.

Wat kun je als A&O-er doen om dit te voorkomen? Lees hierover meer in het kennisdossier pesten!

Kennisdossier Pesten