Dossier

juli

Het nieuwe werken – ‘Kennisdossier duurzame inzetbaarheid’

Hoe kunnen we langer gezond aan het werk blijven? Duurzame inzetbaarheid is een hot topic, met uitdagingen voor werkgevers én werknemers. Het kennisdossier ‘Duurzame Inzetbaarheid’ bevat up-to-date wetenschappelijke informatie en praktische handvatten over dit onderwerp.

In het dossier komen vragen aan bod als: Wat is duurzame inzetbaarheid? Wat zijn belangrijke determinanten? Hoe meten we duurzame inzetbaarheid? Welke verplichtingen en verantwoordelijkheden hebben werknemers en werkgevers? Welke maatregelen kunnen worden genomen voor duurzame inzetbaarheid? Ten slotte volgen enkele veelbelovende praktijkvoorbeelden.

Kennisdossier Duurzame Inzetbaarheid