Dossier

juli

Kenniswerkers – ‘Het nieuwe werken’

Het Nieuwe Werken (HNW), is dat nou een oplossing voor een betere werk/privé-balans of brengt het die balans juist meer uit evenwicht ?

Is HNW een goede maatregel om werkdruk te verminderen of veroorzaakt het juist extra stress ?

Het Kennisdossier Het Nieuwe Werken biedt een overzicht van effecten en risico’s van HNW en wat je kunt doen om HNW succesvol in te voeren.
Het Kennisdossier geeft ook antwoord op de vraag hoe het zit met HNW en de arboregels (najaar 2011).
Kennisdossier Het Nieuwe Werken