Algemeen

Wat is BA&O?
Een dynamische beroepsvereniging die voor haar leden:
• kennis en deskundigheid bevordert: ‘Deskundig tot in de Kern’
• initiatieven stimuleert ter verbetering van het vakgebied
• de bekendheid van het vakgebied bevordert
• de beroepsbelangen behartigt.

Wat doet BA&O?
• organiseren van workshops en congressen
• samenwerken met geaccrediteerde opleidingen
• samenwerken met de overheid en certificerende instellingen
• bevorderen van multidisciplinair samenwerken met andere beroepsgroepen
• bevorderen instroom nieuwe leden
• bekendheid van ons vak vergroten.