Partners

Samenwerkingspartners BA&O

Collega kerndeskundige beroepsverenigingen

NVAB
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

NVVK
Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

NVvA
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiƫne

Collega beroepsverenigingen

Human Factors NL vereniging voor ergonomie
Human Factors NL

NVvA
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

V&VN
V&VN Arboverpleegkundigen

Ooa
Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

NIP
Nederlands Instituut van Psychologen

LVV
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Opleidingen

Hollands college
Post HBO

NAAW / UMC Radboud
Opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige en bij-/nascholing

PHOV
Opleiding Arbeids- en Organisatiekunde

UMCN
Universitair Medisch Centrum Nijmegen

SIOO
Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde

Wetenschappelijke partners

SZW
Ministerie van SZW

TNO
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

NEN
Nederlands Normalisatie-instituut

EU-OSHA
Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Nederlands Focal Point
Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Universiteiten

Radboud Universiteit
www.ru.nl

Erasmus Universiteit
www.eur.nl

Universiteit Tilburg
www.tilburguniversity.nl

Technische Universiteit Eindhoven
www.tue.nl

Universiteit Utrecht
www.uu.nl

Technische Universiteit Delft
www.tudelft.nl

Universiteit Leiden
www.leidenuniv.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
www.vu.nl

Universiteit van Amsterdam

www.uva.nl

Kennisinstellingen

TNO
www.tno.nl

Coronel Instituut
www.amc.nl

NCvB
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Kwaliteitsbureau NVAB
www.nvab-online.nl

Stichting PPM
Preventie Project Management

Overigen

FNV
Federatie Nederlandse Vakbeweging

CNV
Christelijk Nationaal Vakverbond.

UNIE VCP
Vakcentrale voor professionals

VNO-NCW
Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

MKB Nederland
Midden- en Kleinbedrijf

AOB
De Algemene Onderwijsbond

Arbouw
Arbouw