Visie

Werkend Nederland is aan veel veranderingen onderhevig. Vergrijzing, ontgroening, toename van welvaartsziektes, maatschappelijke onrust, bezuinigingen, flexibilisering van de arbeidsmarkt en globalisering doet iets met het werkvermogen van medewerkers. Het verbeteren van werkvermogen, door te sturen op duurzame inzetbaarheid is een must voor werkgeversorganisaties die woelige tijden het hoofd willen bieden. Als arbeids- en organisatiedeskundigen willen en kunnen wij hier een bijdrage aan leveren. Wij gunnen heel werkend Nederland veel arbeids- en organisatiekennis. Om dat te stimuleren hebben wij een drietal peilers gekozen, waar we onze activiteiten op afstemmen:

  • Excellent werken verbeteren en de kwaliteit van werken van de gecertificeerde leden hooghouden
  • Bekendheid van ons vakgebied bij werkgevers en werknemersorganisaties bevorderen
  • Onze vereniging aantrekkelijk maken en houden voor huidige en nieuwe leden.