Nieuws

juli

Animatie Kerndeskundigen

In de Arbowet worden vier kerndeskundigen genoemd die alles weten over gezond en veilig werken.
Dat zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.
Door samen te werken kunnen deze kerndeskundigen werkgevers en werknemers adviseren over een gezonde en veilige werkplek.
Neem bijvoorbeeld de bedrijfsarts.
Deze arts kan bij vragen over gezondheid onderzoek doen en advies geven.
Wanneer zij denkt dat de werkomgeving de oorzaak is van ziekte, kan ze de hulp inschakelen van één van de andere kerndeskundigen.
De arbeidshygiënist doet bijvoorbeeld onderzoek naar blootstelling aan warmte, geluid of gevaarlijke stoffen.
Als hij denkt dat de veiligheid ook in gevaar is, schakelt hij de hulp in van de veiligheidskundige.
De veiligheidskundige beoordeelt of de werkplek veilig is.

Werkstress kan ook een reden zijn van gezondheidsklachten.
Dan adviseert de arbeids- en organisatiedeskundige over een gezondere werkomgeving.
Kortom, door het inschakelen van de juiste combinatie kerndeskundigen krijgt de werkgever een volledig beeld van alle mogelijke preventiemaatregelen.
En dat draagt bij aan een gezonde én veilige werkomgeving.
Bekijk alle deskundigen op het gebied van gezond en veilig werken op www.arboportaal.nl.

Kijk hieronder voor de animatie kerndeskundigen.