Nieuws

oktober

Oproep medewerking DigiMagazine A&O

Wij willen graag jullie medewerking vragen aan het DigiMagazine A&O dat via de website wordt gepubliceerd. Daarnaast wordt het DigiMagazine via sociale media en Vakmedianet verspreid onder ca. 15.000 leden. 

Werkstress is een belangrijk thema en graag willen wij daar een bijzondere bijdrage aan leveren. Door middel van korte inhoudelijke artikelen vanuit het perspectief van de organisatie, de teams en het individu willen wij werkstress hanteerbaar maken. Concrete handvatten om met plezier met werkstress aan de slag te gaan.

De gedachte is dat het geen wetenschappelijk artikel moet zijn maar een toegankelijk en makkelijk leesbaar artikel op een van de drie genoemde niveaus met praktische tips hoe de ondernemer of organisatie hier handen en voeten aan kan geven.

Wil je (alleen of samen met anderen) een inhoudelijke bijdrage leveren aan het DigiMagazine, stuur dan je artikel naar het kennisplatform (info@maximaal-vitaal.nl). Door een klein panel wordt een selectie gemaakt van de artikelen voor het DigiMagazine.
De deadlines zijn krap (tweede of derde week van oktober moeten de artikelen gereed zijn zodat de opmaak kan plaats vinden).

Praktische informatie: artikel graag op 1 A4, lettertype Calibri 10, ca. 700 tot 1000 woorden.

Specificaties digimagazine