Nieuws

maart

Herzien: de richtlijn Werk-privébalans

Een goede balans tussen werk en privé is erg belangrijk. Verstoring van die balans kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen minder efficiënt en productief zijn, of meer irritaties en ruzies hebben. Op het werk en thuis. Werkenden met een verstoorde werk-privébalans kunnen klachten krijgen die weer tot ziekte en uitval kunnen leiden. Veel ontwikkelingen kwamen de afgelopen jaren in een stroomversnelling, van thuiswerken en mantelzorg tot de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Die ontwikkelingen hebben ook invloed op de werk-privébalans. Daarom is de richtlijn uit 2013 herzien, met actuele aanbevelingen voor het handelen van de vier kerndeskundigen: bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidskundige en arbeidshygiënist.

Nieuw in de richtlijn

De resultaten uit de recente literatuur zijn verwerkt, en er zijn nieuwe onderdelen opgenomen in de richtlijn. In de herziene multidisciplinaire richtlijn staat onder andere:

  • welke onderwerpen ten aanzien van werk-privébalans in de RI&E thuis horen,
  • hoe je werk-privébalans opneemt in het PAGO/PMO,
  • welke preventieve organisatorische maatregelen geadviseerd kunnen worden,
  • welke adviezen er zijn voor individuele werkenden,
  • hoe je kunt adviseren over preventieve maatregelen voor thuiswerkers.

 

Download de richtlijn Werk-privébalans hier.

Download het achtergronddocument hier.