Nieuws

februari

Boete voor de kerndeskundige!

De Arbowet is per 1 juli 2017 vernieuwd en wel met een goede reden! De wetgever ziet namelijk graag dat werkgevers en werknemers een sterkere betrokkenheid hebben bij de organisatie van de arbozorg in hun organisatie, met de focus op preventie. Dat heeft geleid tot een serie aanpassingen waarover je zeer waarschijnlijk je klanten al hebt geadviseerd.

Een van die aanpassingen is de nauwere samenwerking met de preventiemedewerker en de OR in een organisatie. Zeker positief, omdat dit de mogelijkheid vergroot om te adviseren over de kwaliteit van arbeid en de gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin van zowel werkgever als werknemer. De wetgever heeft echter ook gemeend om een deel van de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij kerndeskundigen neer te leggen!
Dit komt onder andere tot uiting in de regeling dat we verplicht worden om een afschrift van de RI&E, het plan van aanpak en het toetsingsrapport direct aan de OR te sturen. Het kan zijn dat dit al een standaard werkwijze voor je is. Dan zul je zeggen: wat is daar nu nieuw aan? Een ander zal roepen: dat is de verantwoordelijkheid van de werkgever, dat is mijn klant. Lees meer ..

Tevens HIER de link naar het artikel uit de Staatscourant van 15 augustus 2017.