Nieuws

december

Klinkende Taal

Tijdens de themabijeenkomst op 25 november in Utrecht hebben we in de marge van de presentatie nog gesproken over de invloed die taal kan hebben op het ontstaan van incidenten. Bij het schriftelijk overbrengen van informatie wordt nog al eens voorbijgegaan aan het taalniveau van de doelgroep. Daarmee kan het zomaar zijn dat een regel, wet, afspraak, procedure, instructie, conversatie etc. niet het gewenste resultaat oplevert, of zelfs tot een incident leidt.

Maar hoe kun je iemand hier op aanspreken als de boodschap niet ’verstaan’ wordt, b.v. doordat de taal (woord en/of geschrift) niet wordt begrepen? Het niet ’verstaan’ of niet kunnen lezen van een boodschap heeft lang niet altijd te maken met intelligentie. Het zegt alleen iets over het niveau waarop de tekst wordt geschreven of het woord wordt gesproken. Te vaak zien we incidenten ontstaan waarbij de taal een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Lees HIER de hele tekst.