Nieuws

september

Route naar RI&E

Vanaf 21 september start de pilot ‘Route naar RI&E’. De pilot is een initiatief van het Steunpunt RI&E en het ministerie van SZW. Het doel is om het MKB beter op weg te helpen bij het maken van een RI&E. ‘Route naar RI&E’ is een vernieuwde website van het Steunpunt RI&E om alle ondernemers te helpen bij het kiezen van een passende route (hulp) naar een RI&E. Ook wordt voor kleine ondernemers (tot 25 medewerkers en die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie) een nieuwe route geboden met een nieuw (online) instrument om zelf laagdrempelig een RI&E te maken.

‘Route naar RI&E’ verandert niets in de advisering en toetsing door de arbodeskundigen. De arbodeskundigen kunnen in de praktijk met het nieuwe instrument te maken krijgen. Lees daarom meer over ‘Route naar RI&E’ in Factsheet RIE en via de volgende link. Probeer het instrument zelf uit op de site!