Nieuws

juli

Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker

Over de rol en positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie is de Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker verschenen.

De handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers én de preventiemedewerkers om daarmee de werkplekken in hun organisatie nog gezonder en veiliger te maken.
Meer informatie..