Nieuws

juni

Kenniscafé Herziening richtlijn werkdruk

Discussie over hoe je werkdruk kunt meten is bijzonder belangrijk voor ons vak. Tijdens dit kenniscafé gaan we daarover met elkaar in gesprek. Als je interesse hebt om aan te sluiten / mee te praten over dit thema, stuur dan vóór 12 juni een bericht naar het secretariaat. Dan zul je met een datumprikker worden uitgenodigd. Wij denken aan de tweede helft juni, eerste helft juli.

Dat het onderwerp werkdruk maatschappelijk relevant is hoeft geen betoog. Bij de aanpak ervan vertrouwen BA&O-ers op de multidisciplinaire richtlijn uit 2013. Daarin worden objectieve en subjectieve werkdruk onderscheiden. Dat objectieve werkdruk bestaat ontkent niemand, maar bij gebrek aan peer-reviewed instrumenten voor objectivering is alleen subjectieve werkdruk volgens deze richtlijn kwantificeerbaar.

Volgens Maarten de Winter zijn er tenminste twee methoden waarmee werkdruk kan worden geobjectiveerd op basis van beschikbare en benodigde tijd. Deze en eventuele andere methoden en instrumenten verdienen in zijn ogen een toelatingsmogelijkheid. Op basis daarvan pleit hij voor het herzien van de richtlijn en het inrichten van een toelatingsproces voor instrumenten. Als eerste stap hiertoe publiceert het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschappen van september 2018 een discussiepaper met daarin een beschrijving van de methode voor organisaties in ontwikkeling. Een toegankelijk artikel hierover van zijn hand vind je hier.

Het ministerie heeft de BA&O benaderd met de vraag een bijdrage aan de (geplande) herziening van de richtlijn uit 2013 te leveren. Het bestuur van BA&O wil mede daarom de discussie over dit belangrijke onderwerp ondersteunen met een oproep aan belangstellende leden hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het is uiteindelijk aan de wetenschap om te bepalen of e.e.a. steekhoudend is. Een kort verslag van de bijeenkomst wordt in het paper opgenomen. Deelnemers ontvangen vooraf de draft van het paper.

Klik HIER voor de agenda.

Ben je niet in staat om de bijeenkomst bij te wonen, maar wil je er wel wat meer over weten? Kijk dan op http://www.archimedes.nu/rie/
voor meer informatie en inschrijven voor een Webinar RIE en de werkdrukillusie.