Agenda

9 juli 2018

20180709 Kenniscafé werkdruk

9 juli a.s. is de datum waarop we tijdens het Kenniscafé in discussie gaan over over hoe je werkdruk kunt meten. Locatie is The Colour Kitchen in Zuilen.

Het eerder toegezonden ‘draft artikel’ heeft enkele waardevolle reacties opgeroepen. Deze hebben bijgevoegde eerste revisie opgeleverd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  1. Het begrip objectief is losgelaten. Een tabel maakt de positionering van werkdrukbalans tussen de case-load en vragenlijstonderzoek duidelijk.
  2. Het begrip waardecreatie is uitgewerkt. Daardoor is het methodisch kader steviger geworden.
  3. Wetenschappelijke verankering is versterkt met verwijzing naar caseload en sociotechniek.  Het blijft uiteraard een op de praktijk gebaseerd opinieartikel.
  4. De discussiepunten zijn aangepast op de nieuwe positionering.

Yolanda Kuis is op vakantie. Koos van der Spek zal de bijeenkomst modereren.
In overleg met Maarten is het programma als volgt aangescherpt:

PROGRAMMA

12.00  –  12.30 uur                           Lunch
12.30  –  12.40 uur                           Opening door Koos van der Spek
12.40  –  13.10 uur                           Toelichting vanuit de praktijk door Maarten de Winter
13.10  –  13.30 uur                           Verhelderende vragen over achtergronden, methode, instrument en praktijk
13.30  –  15.00 uur                           Verdieping in drie ronden aan drie tafels

  1. Hoe waardeer je de kwaliteit van de onderbouwing? Is er meer steunbewijs?
  2. Welke aanvulling kan werkdrukbalans zijn op de beroepspraktijk van de gecertificeerde A+O-er?
  3. Welke aanvulling kan werkdrukbalans zijn op het kennisdossier* werkdruk ?
  4. Gezamenlijke inventarisatie en keuze van de dialoogvra(a)g(en).

15.00  –  15.30 uur                           Wrap up

  1. Samenvatting en conclusies Maarten
  2. Conclusies Koos

15.30  –  15.35 uur                           Drie opleidingsmogelijkheden (ca. 2 PE) door Maarten
15.35  –  16.00 uur                           Netwerkgelegenheid

* SZW heeft BA&O gevraagd mee te denken om de kennisdossiers en richtlijnen een update kunnen geven. Daar spelen andere beroepsverenigingen ook een rol in.

Belangstelling voor een werkdrukbalansmeting?
Maximaal 3 deelnemers kunnen voorafgaand aan de workshop hun werkdrukbalans meten. Heb je belangstelling voor een antwoord op de vraag waar jouw grens ligt en hoe je die bespreekbaar kunt maken? Stuur dan een mail naar info@maartendewinter.nl. Maarten zal je benaderen.

Als je nog belangstelling hebt voor een update van het eerder toegezonden ‘draft artikel’, neem dan even contact op met het secretariaat.

Locatie:
The Colour Kitchen Zuilen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht

Als u zich nog niet hebt aangemeld kunt u dit alsnog doen d.m.v. onderstaand formulier. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Onverwacht andere zaken prioriteit moeten geven, laat dat ons tijdig weten dan kunnen we kosten besparen en ook het milieu ontzien door niet te veel overbodige hoeveelheden drankjes en lunch in te kopen.

[]
1 Step 1
BA&O Workshop i.s.m. TNO
Datum bijeenkomstof appointment
Roepnaamyour full name
tussenvoegselyour full name
Achternaamyour full name
Organisatieyour full name
GSM of tel. overdagyour full name
BA&O lidBen je lid van BA&O?
Previous
Next