Agenda

17 maart 2017

20170317 Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomst

Locatie is Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, Utrecht (Lunetten).
Themabijeenkomst van 10.00 – 12.30 uur, daarna lunch en vervolgens de ALV van 13.00 – 14.00 uur.
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Zie hieronder de toelichting op de Masterclass:

BA&O Masterclass: “Innovatie, waar begin je mee?”

Hoe ziet innovatie er uit?
Vraag eens aan een paar technische mensen hoe innovatie voor een bedrijf er uit moet zien en de kans is heel groot dat ze je vertellen over computers, robots, de Cloud en andere technologische ontwikkelingen. Maar innovatie is veel breder dan dat. Veel organisaties realiseren zich dat niet en laten daarmee veel kansen liggen. Ook in de wereld van de arbo gerelateerde dienstverlening.

Noodzaak tot innovatie?
De wereld verandert in een razend tempo, de organisaties die willen blijven bestaan doen er alles aan om bij te blijven. Niemand wil V&D achter na gaan, nietwaar. Ook voor adviseurs zoals HRM’ers en A&O-ers heeft dat gevolgen. Oude vormen van dienstverlening en advisering sluiten niet meer aan op de wensen en eisen van het management van vandaag. Die noodzaak tot innovatie wordt door velen gevoeld, maar hoe zet je dat nu om in daden?

Innovatie, waar begin je?
Innoveren dus. Maar waar start je? Met kostenbesparing? Of met digitalisering van de bestaande diensten en advisering? Of wellicht een heel nieuw programma? Of juist allemaal tegelijkertijd? Een overweldigend vooruitzicht en vaak ook verlammend.

BA&O Masterclass
Innovatie kan verrassend dichtbij zitten. In deze BA&O Masterclass gaan we aan de hand van een model systematisch in op een negental aspecten die als startpunt voor innovatie kunnen dienen. Een beetje theorie en dan zelf aan de slag. Vervolgens besteden we op een vergelijkbare manier aandacht aan de verwachte gevolgen van innovatie op de arbeidsmarkt, de organisatie van arbeid en de kansen die deze veranderingen met zich mee brengen voor het vak van A&O-er.

[]
1 Step 1
Online ALV, 27 juni 2024 12.00-13.00 uur
Datum bijeenkomstof appointment
Roepnaamyour full name
Tussenvoegsel
Achternaamyour full name
Telefoonyour full name
Organisatieyour full name
Opmerkingenmore details
0 /
BA&O lidBen je lid van BA&O?
Some Title
Previous
Next