Agenda

29 juni 2022

BA&O Algemene Leden Vergadering

BA&O ALV (digitaal)
Woensdag 29 juni a.s.
16.00 tot 17.00 uur

De agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit:
• Opening en mededelingen
• Vaststellen notulen
• Vertrek bestuursleden
• Procedure werving 2 nieuwe bestuursleden
• Terugblik congres
• Financiën
• Rondvraag en afsluiting

De stukken zijn via e-mail aan de leden toegestuurd.

Aanmelden kan via onderstaand formulier.

[]
1 Step 1
Online ALV, 27 juni 2024 12.00-13.00 uur
Datum bijeenkomstof appointment
Roepnaamyour full name
Tussenvoegsel
Achternaamyour full name
Telefoonyour full name
Organisatieyour full name
Opmerkingenmore details
0 /
BA&O lidBen je lid van BA&O?
Some Title
Previous
Next