Agenda

7 februari 2018

20180207 regio ZW

Lean toepassen als A&O-deskundige

Als arbeids- en organisatiedeskundige ben je actief betrokken bij het aansturen en inrichten van organisaties en kom je op een zeker moment met Lean in aanraking. Steeds meer organisaties hebben Lean ontdekt als een bewezen methode voor het continu verbeteren van primaire processen om flexibel om te gaan met veranderingen. En moet resulteren in  een grotere klant -en medewerkerstevredenheid.

Er lopen inmiddels vele goed opgeleide medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer en de Lean-filosofie is een echte bedrijfscultuur geworden. De actieve rol van de medewerkers in verbeterprocessen is ook een belangrijke verandering ten opzichte van top-down aangestuurde organisaties. De organisaties die Lean hebben ontdekt vind je niet alleen in de industrie, maar steeds vaker betreft het zorgorganisaties, bouwbedrijven en administratieve dienstverleners zoals overheden, banken en verzekeraars.

Door kennis te hebben van de Lean-filosofie en ook de terminologie te gebruiken kun je snel zorgen voor een verrassende, geaccepteerde aanpak van problemen op het gebied van arbeidsverzuim, inzetbaarheid of arbeidsomstandigheden, welke aansluit bij de gebruiken in het primaire proces.

Dat biedt een uitgelezen kans voor de arbeids- en organisatiedeskundige. Je leert de klant om zijn bedrijfsfilosofie en cultuur nogmaals te gebruiken in de HR processen van verzuim en re-integratie, oplossen van arboknelpunten, risicomanagement en preventie.
Lean is meer dan alleen het goed beheersen van concepten en technieken. Bij de implementatie van Lean gaat het ook over verandermanagement en onze toegevoegde waarde als kerndeskundige.

De onderwerpen die deze middag aan bod komen zijn:

 • De medewerker als leverancier van inzetbare waarde.
 • Wie is de klant in het verzuimproces?
 • Waardestroom of verzuimproces?
  • De procesbeschrijving en de getallen en het geld
  • Waarom een procesbeschrijving per actor
 • 8 soorten verspillingen ontdekken om te komen tot verbeterplannen
 • 6 aandachtspunten voor een optimale werkplek
 • Lean werkt met coachende leidinggevenden en probleemoplossende medewerkers
 • Continu verbeteren van processen en personen met behulp van de PDCA methodiek
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succesvol implementeren van HR processen conform de Lean filosofie?
 • Wat is de toegevoegde waarde van de A&O-deskundige bij de implementatie van Lean, ook als het gaat om psychosociale arbeidsbelasting?

Herman Evers heeft ruime ervaring in het gebruik van Lean in combinatie met verzuim, re-integratie, arbodienstcontractering en preventie. Samen met Gaston Dollevoet heeft hij de geaccrediteerde driedaagse praktijktraining Lean in verzuim ontwikkeld.

Onderstaande documenten zijn ter voorbereiding op de regiobijeenkomst van 7 februari a.s.:

ARTIKEL 1 Klant en waarde Dollevoet_Evers_oktober2015
ARTIKEL 2 16.11.27 BG Magazine Inzetbaarheid medewerkers als onderdeel van het dagelijkse werkproces
ARTIKEL 3 Waardestroom Evers_Dollevoet_december_2015
ARTIKEL 4 Flow verspilling pull push Evers_Dollevoet_januari2016_deel3
ARTIKEL 5 Continu verbeteren Evers_Dollevoet_februari_2016_deel4-2


PROGRAMMA
 

12.00  –  12.30 uur         Lunch
12.30  –  14.00 uur         Deel 1
14.00  –  14.15 uur         Pauze
14.15  –  15.45 uur         Deel 2
15.45  –  16.00 uur         Napraten

Locatie
WVS, Bosstraat 81, 4700 BC  Roosendaal

 

Introducees, die met de vereniging willen kennismaken, zijn van harte welkom. De eerste keer is dat gratis natuurlijk, maar willen ze vaker komen dan kunnen ze òf lid worden van de vereniging òf ze betalen € 35,00. Hiervoor ontvangen ze dan een factuur.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Onverwacht andere zaken prioriteit moeten geven, laat dat ons tijdig weten dan kunnen we kosten besparen en ook het milieu ontzien door niet te veel overbodige hoeveelheden drankjes en lunch in te kopen.

AANMELDEN via onderstaand aanmeldingsformulier.

 

[]
1 Step 1
BA&O Workshop i.s.m. TNO
Datum bijeenkomstof appointment
Roepnaamyour full name
tussenvoegselyour full name
Achternaamyour full name
Organisatieyour full name
GSM of tel. overdagyour full name
BA&O lidBen je lid van BA&O?
Previous
Next