Agenda

23 november 2023

BA&O congres Navigeren naar een gezond werkklimaat, de rol van de A&O

Donderdag 23 november 2023 van 13.00 – 19.00 uur
Navigeren naar een gezond werkklimaat, de rol van de A&O
Dit congres is interessant voor leden van de BA&O, Ooa en het Nip, organisatieadviseurs, adviseurs en managers binnen de Nederlandse Gemeentes, beleidsadviseurs en leidinggevenden binnen de Ministeries en iedereen die betrokken is of betrokken zou kunnen worden bij Psychosociale Arbeidsbelasting.

Als A&O heb je een wettelijke taak ten aanzien van PSA in het onderzoeken van en adviseren over PSA bij werkgevers.
Goed werkgeverschap vraagt brede aandacht, daar maakt aandacht voor gezonde arbeidsomstandigheden onderdeel van uit waardoor andere functionarissen en adviseurs met het thema te maken hebben.

Tijdens dit congres volgen we de route van onderzoek en kaders naar hoe te handelen in de praktijk.
Vanuit de Ministeries SZW en VWS, de Nederlandse Arbeidsinspectie worden kaders en onderzoek toegelicht en vanuit een Nederlandse Gemeente zal een Lijnverantwoordelijke een praktijksituatie nader toelichten.
Vervolgens gaan we zelf aan de slag in workshops om kennis om te zetten in hoe te handelen in de praktijk en het effect daarvan.

  • Vanuit de Ministeries SZW en VWS komen Rob Prins (Coördinator aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag) en Nicolien Brink (Beleidsmedewerker Gezond werken) ons meenemen in wettelijke kaders, gedragscodes en het komen tot een functionele aanpak.
  • Vanuit de Arbeidsinspectie neemt Kirsten Smit (A&O’er) ons mee voor een inkijkje in de wereld van de Nederlandse ArbeidsInspectie en de blikveld en handelingsrepertoire van de NLA met betrekking tot PSA binnen organisaties.
  • Vanuit een Nederlandse Gemeente deelt een Lijnverantwoordelijke een live casus en de impact daarvan binnen de organisatie.

Er is vanzelfsprekend ruimte voor jullie eigen inbreng en vraagstukken. We vragen jullie uiterlijk 31 oktober vraagstukken, knelpunten, behoeften en ervaringen op dit thema met ons te delen zodat we daar in het programma ruimte voor kunnen maken.
De ingebrachte punten proberen we zoveel mogelijk te groeperen naar thema. Vooraf overleggen we de wijze van inbreng op de dag.

Om je aan te melden, klik HIER

Deelnamekosten:

  • Leden: €200,00
  • Niet-leden: €300,00
  • Studenten: €100,00

Bedragen zijn ex. BTW

Locatie:  Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk
                (Treinstation op 200 meter afstand)