Agenda

30 november 2018

20181130 ALV en themabijeenkomst

Tijdens de themabijeenkomst zal Renate Werkman, veranderkundige, psycholoog, onderzoeker en procesbegeleider, ingaan op patronen in de interactie tussen leiders en volgers in organisaties: de rol van organisatiedynamiek en handelingsmogelijkheden.

“Tijdens mijn bijdrage aan de modules van de NAAW neem ik de groep doorgaans mee in mijn zoektocht naar de vraag ‘waarom de praktijk van leiderschap vaak anders is dan de theorie?’ Tijdens die bijeenkomsten komen we dan meestal uit bij de conclusie dat organisaties vaak het leiderschap proberen te beheersen, bijvoorbeeld door eisen te stellen in vacatures voor leiders, via beoordelingsritmiek en middels scholing en training, maar dat het effect daarvan vaak beperkt is. Vervolgens verkennen we waarom het werkelijke handelen van leiders veel beter kan worden begrepen door te kijken naar de situatie en de interactiepatronen waarin leiders (vast)zitten. Met hulp van een kijkmodel en een aantal voorbeelden verkennen we vervolgens hoe je die patronen zou kunnen achterhalen.
In deze interactieve bijeenkomst pakken we op zulke patronen nog wat verder door. Wat is de stand van zaken in het onderzoek naar patronen, en welke rol speelt organisatiedynamiek in het handelen van en patronen onder zowel leiders als volgers? Zijn er basispatronen die we kunnen onderscheiden, en zo ja: welke? Ten slotte gaan we samen aan de slag met het inventariseren van de interventie- en handelingsmogelijkheden die we zien voor A&O’ers.”

PROGRAMMA:
10.00 – 13.00 uur Themabijeenkomst
13.00 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur ALV

Locatie:
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht (Lunetten)

Introducees, die met de vereniging willen kennismaken, zijn van harte welkom. De eerste keer is dat gratis natuurlijk, maar willen ze vaker komen dan kunnen ze òf lid worden van de vereniging òf ze betalen € 35,00. Hiervoor ontvangen ze dan een factuur.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Onverwacht andere zaken prioriteit moeten geven, laat dat ons tijdig weten dan kunnen we kosten besparen en ook het milieu ontzien door niet te veel overbodige hoeveelheden drankjes en lunch in te kopen.

Aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

[]
1 Step 1
Previous
Next