Agenda

25 maart 2021

20210325 Themabijeenkomst Arbeids(markt)discriminatie en PSA

Tijd:  9.30 tot 12.30 uur
Locatie: Online

Op 25 maart organiseren de NVvA, BA&O en NVVK een themabijeenkomst over arbeids(markt)discriminatie en psychosociale arbeidsbelasting (intern ongewenst gedrag). Aanleiding hiervoor is onder andere het project over deze thematiek die de Inspectie SZW is gestart. Gebleken is dat onder kerndeskundigen, die onder andere de RI&E op dit onderwerp toetsen, mogelijk onvoldoende kennis aanwezig is over de inhoud en omvang van deze problematiek in organisaties waar zij voor werken. In een aantal gevallen is sprake van een blinde vlek of wordt het onderwerp exclusief bij de arbeid- en organisatiedeskundigen ondergebracht. En hoewel zij bij uitstek degene zijn die het thema op de agenda zetten, worden in de praktijk ook arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en met name bedrijfsartsen geconfronteerd met de oorzaken en effecten ervan. Voldoende reden om een brede bijeenkomst over dit thema te houden met belangrijke bijdragen vanuit ISZW.

De Inspectie SZW heeft wetenschappers gevraagd naar de stand van de wetenschap ten aanzien van intern ongewenst gedrag. Welke risicofactoren in de werkomgeving leiden tot een verhoogde kans op ongewenst gedrag en welke maatregelen kunnen werkgevers nemen gericht op die risicofactoren? De resultaten van het onderzoek naar de stand van de wetenschap worden naar verwachting voor de zomer gepubliceerd.

Daarnaast is ISZW geïnteresseerd in de ervaringen uit de praktijk van arboprofessionals. Welke risicofactoren en maatregelen voor intern ongewenst gedrag komt u als deskundige in de praktijk tegen? Wij willen u daarom verzoeken om anoniem de vragen uit de vragenlijst via deze link in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijst worden gepresenteerd op de themabijeenkomst.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor het programma klik HIER.

AANMELDEN