Agenda

22 april 2021

20210422 ‘Covid-19 en (mentale) gezondheid’

Landelijke Contact Bijeenkomst Beroepsverenigingen

Dit voorjaar worden 3 bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema Covid-19, dit is de 2e bijeenkomst. Voor ons als A&O-er is vooral de invalshoek vanuit mens en organisatie interessant.

De bijeenkomsten zijn (voorlopig) online en gratis toegankelijk voor alle leden van de 5 beroepsverenigingen: BA&O, NVvA, NVVK, NVAB en Human Factors NL.

Ben je geen lid maar wil je wel deelnemen? Dat kan tegen betaling van € 35,00; hiervoor ontvang je dan een factuur.

AANMELDEN

Noteer alvast de volgende datum:  20 mei van 10.30 tot 12.00 uur