Agenda

20 mei 2021

20210520 ‘Kijkend naar de toekomst zie ik …….’

Landelijke Contact Bijeenkomst Beroepsverenigingen

 

20 mei 2021, online bijeenkomst, van 10.30 tot 12.00 uur

Op 8 en 22 april jl. zijn al twee goed bezochte multidisciplinaire bijeenkomsten gehouden met betrekking tot COVID-19 en arbeidsomstandigheden. In de sessies werd aandacht besteed aan onderzoek, beheersmaatregelen, mentale gezondheid, ergonomie en langdurige gezondheidsklachten na besmetting. Inmiddels zijn we weer een fase verder met de inzet van sneltesten en een gestaag toenemende vaccinatiegraad. Tijd om een blik te werpen op de toekomst. Zijn blijvende veranderingen te verwachten, zoals meer thuiswerken? Hoe om te gaan met werknemers met long COVID? En kunnen we mogelijk ook nog iets positiefs halen uit een negatieve periode als de pandemie?

We gaan deze vragen verkennen in deze derde sessie in een serie van 3 korte landelijke contactbijeenkomsten (LCB’s).

Doelgroep:  Arbeidshygiënisten, Arbeids- en Organisatiedeskundigen, Ergonomen, Bedrijfsartsen, Veiligheidskundigen

Kosten: Gratis voor leden van één van de 5 beroepsgroepen

Certificering: De 3 bijeenkomsten zijn aangemeld bij Hobeon/SKO. U krijgt 0,5 certificeringspunt voor het bijwonen van minimaal 2 van de 3 bijeenkomsten.

AANMELDEN