Agenda

18 juni 2020

20200618 ALV – online

Er zijn 2 kandidaten voor de bestuursfunctie die we graag willen voorstellen, te weten Birgitte van de Water en Klaas Keizer. Tijdens deze online ALV op 18 juni a.s. van 16.00 – 17.00 uur zal een mondelinge stemming plaatsvinden.

Voor de regels omtrent het toetreden van nieuwe bestuursleden verwijzen wij naar de volgende passages uit het huishoudelijk reglement (art. 4 lid j en k):

  • Bij een (tussentijdse) vacature stelt het bestuur een kandidaat voor aan de ALV. De naam van de kandidaat wordt uiterlijk één maand voor de betreffende vergadering bekend gemaakt aan alle leden.
  • Leden kunnen uiterlijk veertien dagen voor de bedoelde vergadering een tweede kandidaat stellen. Deze kandidaatstelling moet door tenminste 10 stemgerechtigde leden worden gesteund en daarbij moet een door de betrokken kandidaat ondertekende bereidverklaring worden overlegd.

Net als anders verzoeken wij je om je via onderstaand formulier aan te melden. Voorafgaand aan de vergadering sturen we je een link door, zodat je online kunt deelnemen.

Mocht je na aanmelding onverhoopt toch niet kunnen laat dat ons dan even weten.

[]
1 Step 1
BA&O Workshop i.s.m. TNO
Datum bijeenkomstof appointment
Roepnaamyour full name
tussenvoegselyour full name
Achternaamyour full name
Organisatieyour full name
GSM of tel. overdagyour full name
BA&O lidBen je lid van BA&O?
Previous
Next