Agenda

5 maart 2021

20210305 ALV

UITNODIGING ALV

Graag nodigen we je uit voor de online ALV op 5 maart a.s. van 13.00 uur tot uiterlijk 14.30 uur.
Agenda

  • Opening en mededelingen
  • Notulen ALV 20-11-21
  • Verslag activiteiten interim bestuur november t/m februari
  • Toelichting financiën vereniging
  • Bestuursverkiezing 26 maart, kandidaten nieuw bestuur
  • Rondvraag en sluiting.

 

We zien je aanmelding graag tegemoet.

[]
1 Step 1
BA&O Workshop i.s.m. TNO
Datum bijeenkomstof appointment
Roepnaamyour full name
tussenvoegselyour full name
Achternaamyour full name
Organisatieyour full name
GSM of tel. overdagyour full name
BA&O lidBen je lid van BA&O?
Previous
Next