Agenda

27 juni 2018

20180627 ZW – Is het domein Veiligheidscultuur/Gedragsbeïnvloeding van de Veiligheidskundige of de Arbeid & Organisatiedeskundige?

De meest ernstige arbeidsongevallen vinden plaats in de hoofdsectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Daarnaast blijkt dat in 48% van de bedrijven medewerkers en leidinggevenden elkaar onvoldoende aanspreken op onveilig gedrag. Dat staat in ‘Arbeidsveiligheid 2018’, het nieuwe rapport van de Inspectie SZW.

Alle organisatorische en technische maatregelen zoals het verstrekken van veilige en onderhouden apparatuur en machines, aanbieden van veiligheidstrainingen, VCA, opstellen van werkvergunningen en werkinstructies, etc. ten spijt, zijn deze inspanningen alleen niet voldoende om het aantal arbeidsongevallen drastisch te verlagen. Naast deze maatregelen zal er ook aandacht besteed moeten worden aan waakzaamheid (alertheid), sociale steun en meer autonomie bij de werknemers, leiderschap, team dynamiek et. cetera.

Tijdens deze middag wordt er op verschillende manieren inzichten gegeven hoe je veiligheidsgedrag kan beïnvloeden.

  • Algemeen kader
  • Veiligheidskundige modellen Hearts & mind / Veiligheidsladder
  • Aan de hand van individueel gedragsveranderingsmodel van Balm wordt inzicht gegeven in factoren die invloed hebben op gedragsverandering
  • Job demands en Job resourcesmodel en impact op veiligheid
  • Discussie:
    – is het nu het domein van de veiligheidskundige of van de Arbeids- & Organisatiedeskundige?
    – willen wij ons richten op dit domein en hoe dan?

Deze middag word verzorg door Cyril Litjens, bestuurslid BA&O die zich de afgelopen jaren voornamelijk gericht heeft op dit thema.

PROGRAMMA
12.00  –  12.30 uur         Lunch
12.30  –  14.00 uur         Deel 1
14.00  –  14.15 uur         Pauze
14.15  –  15.45 uur         Deel 2
15.45  –  16.00 uur         Napraten

Bij de aanmelding s.v.p. aangeven of u gebruik wenst te maken van de lunch, dit i.v.m. reservering voor de catering. 

Locatie
WVS, Bosstraat 81, 4700 BC  Roosendaal

Introducees, die met de vereniging willen kennismaken, zijn van harte welkom. De eerste keer is dat gratis natuurlijk, maar willen ze vaker komen dan kunnen ze òf lid worden van de vereniging òf ze betalen
€ 35,00. Hiervoor ontvangen ze dan een factuur.

Onverwacht andere zaken prioriteit moeten geven, laat dat ons tijdig weten dan kunnen we kosten besparen en ook het milieu ontzien door niet te veel overbodige hoeveelheden drankjes en lunch in te kopen.

[]
1 Step 1
BA&O Workshop i.s.m. TNO
Datum bijeenkomstof appointment
Roepnaamyour full name
tussenvoegselyour full name
Achternaamyour full name
Organisatieyour full name
GSM of tel. overdagyour full name
BA&O lidBen je lid van BA&O?
Previous
Next