Agenda

25 november 2016

20161125 Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomst

Voorafgaand aan de ALV is er de bijeenkomst ‘Workshop veiligheidscultuur door A&O-ers’ door André Verbeek

In samenwerking met VeiligheidNL en gesubsidieerd door SZW is bij Hoogheemraadschap van Delfland een veiligheidscultuurtraject uitgevoerd. De werkwijze en ervaringen geven interessante bevindingen om een dergelijke aanpak bij andere bedrijven/organisaties uit te voeren. Tijdens de workshop zal een combinatie worden gemaakt van kennisoverdracht en wordt een beroep gedaan op de expertise van de deelnemende A&O-ers.

De themabijeenkomst is bij Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, Utrecht (Lunetten) van 10.00 – 12.30 uur, daarna een lunch en vervolgens de ALV van 13.30 – 14.30 uur.

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn.

[]
1 Step 1
Previous
Next