Agenda

20 mei 2016

20160520 Congres Capability Management

Capability Management, een nieuwe stroming in het kijken naar werk en hoe dagelijks zelfleiderschap, fysieke fitheid op het werk en verwondering, zin en speelsheid daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Ondernemingen die investeren in mensen en menselijk kapitaal, in goed personeelsbeleid en in een werkomgeving waarin mensen zich gewaardeerd en waardevol voelen, dat zijn de bedrijven die het in de toekomst gaan maken. Zij frustreren niet de behoeften van mensen naar intrinsieke waarden in het werk die bijdragen aan geluk, welzijn en zingeving (‘capabilities’). Dat zijn de bedrijven die de toekomst zonnig tegemoet kunnen zien en mogen rekenen op een stabiele duurzame groei. Er moet een radicale verandering komen in de visie op (duurzaam) werken en gezondheid.

De mens moet niet gezien worden als een productiefactor maar als consument van werk, en werk dus als een consumptiegoed. De waarde van werken zit niet alleen in het resultaat maar juist ook in het werken zelf. Werk moet voldoening geven, niet de gezondheid aantasten en bijdragen aan persoonlijke behoeften en ambities.

Startwaarden (professionaliteit, goede werkcondities) zijn net zo belangrijk als eindwaarden (output, resultaat, targets). Probleem is dat die waarden in toenemende mate onder druk komen te staan, ofschoon er ook voldoende voorbeelden zijn, zoals bijvoorbeeld Buurtzorg Nederland en het Rijksmuseum, waarin mensen weer centraal worden gesteld en zodoende hun werk als nuttig, waardevol en zingevend ervaren. Een aardig inkomen is leuk, maar niet alleen zaligmakend. Ook creativiteit en participatie zijn belangrijke kernwaarden.

Werk moet waarde toevoegen om duurzaam te zijn: voor de arbeidsorganisatie en voor het individu. Ook Thomas Piketty laat zien dat de factor inkomen door arbeid in het kapitalisme historisch gezien steeds sterker ondergeschikt raakt aan de factor kapitaal. De waarde van het werk moet worden herzien. (Info oratie hoogleraar Jac van der Klink, Tilburg University).

Sprekers

Op deze dag worden we toegesproken en geïnspireerd door:

  • prof. dr. Jac v.d. Klink (Tilburg University),
  • dr. Jaap Deinum (Radboud UMC),
  • prof. dr. Arnold Bakker (Erasmus Universiteit),
  • prof. dr. Willem van Mechelen (Vrije Universiteit),
  • Jacky v.d. Goor (legende-advies).

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter is Koos van der Spek, zelfstandig Arbeids- & Organisatiedeskundige, lid BA&O en bestuurslid NKDI.

Accreditatie

Voor bedrijfsartsen is accreditatie aangevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent dit congres, kunt u deze PDF downloaden.

Congres informatie

Congres datum: Vrijdag 20 mei 2016
Georganiseerd door: Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (www.NKDI.nl),
de Beroepsvereniging Arbeids- & Organisatiedeskundigen (www.baeno.nl)
en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Locatie: Hogeschool Arnhem (HAN)
Thema: Capability Management, een nieuwe stroming in het kijken naar werk
Kosten: € 99,- incl. BTW (voor studenten en medewerkers HAN € 59,-)
De factuur wordt gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Wanneer u op verzenden klikt, bevestigt u hierbij tevens, dat het inschrijfgeld vóór 13 mei 2016 is overgemaakt op:
Rabobank Oost Betuwe
tnv de Stichting Kwaliteit BAenO
IBAN NL50RABO112037453
ovv uw naam, factuurnummer en Congres 2016