Agenda

8 juni 2016

20160608 Regio ZW – Masterclass Tijdbewustzijn

Uitnodiging

Locatie: WVS-groep, Bosstraat 81, 4704 RL Roosendaal

Tijd: Van 14.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Wat betekent tijd in organisaties? ‘Tijd is geld’ denkt u wellicht. En dat is ook zo. Maar tijd is zoveel meer. Tijd heeft het karakter gekregen van snelheid in ‘time to market’ en de echte keuzevragen en – antwoorden kunnen we vinden in een vertraagde en geleefde tijd. In het ‘hier en nu’. Tijd is voor organisatieprofessionals een actueel en relevant thema.

Als arbeids-en organisatiedeskundige zie je de organisatie gas geven om de snelle veranderingen bij te houden. Maar als je alleen een gaspedaal hebt ga je wel hard, maar kom je niet ver. Dat patroon wil je doorbreken. Je wilt een rol innemen, waarin je mensen en organisaties ondersteunt in een ontwikkeling naar duurzame waarde creatie door te sturen, versnellen én remmen. De tijd is rijp voor een verandering die kwaliteit toevoegt aan de tijd, omdat meer kwaliteit meer waarde geeft.

Na deze eerste masterclass:

  • Ken je drie mentale tijdsmodellen en kun je die organisaties herkennen: Tijd is geld, tijd is snelheid, tijd is aandacht.
  • Doorzie je de samenhang tussen bewustzijn van tijd en duurzame waarde creatie.
  • Heb je inzicht hoe je het bewustzijn van tijd kunt ontwikkelen en wat de rol van de nieuwe arbeids-en organisatiedeskundige daarin kan zijn.
  • Heb je een eerste beeld van de mogelijkheden van nieuw denk- dialoog- en diagnosegereedschap voor arbeids- en organisatiedeskundigen

Meer informatie

Programma

14.00 inleiding bewust van tijd door Maarten de Winter
14.45 voordoen. Gezamenlijk toepassen op een actueel onderwerp
15.00 zelf doen. Analyse eigen praktijkcase(s) met de Caleidoscoop,  een strategisch analyse instrument van bewustzijn van tijd
16.00 Meerwaarde voor A en O deskundigen aan de hand van praktijkcase en vervolgmogelijkheden

Voorbereiding

Heb je zelf een document dat je (geanonimiseerd) wilt inbrengen voor analyse van bewustzijn van tijd in een organisatie die je van binnen kent? Bijvoorbeeld een gespreksverslag, een beleidsnotitie, een veranderplan, een probleembeschrijving?  Als het niet langer dan 2 a4-tjes is, kun je het meenemen. Samen analyseren we dan de schaduwen van het bewustzijn in de betrokken organisaties, de tijdillusies en de paradoxen van tijd in transities. Bij twijfel kun je een mailtje sturen naar
Ton Veldman.